120 éves a szőregi rózsatő

Szalóky István (A szegedi faiskolák története, 1955) megírta, hogy az újszegedi rózsatermesztésnek Pillich Kálmán (1840-1922), a híres ügyvéd és városatya volt az elindítója 1871-ben, rózsakertjével. Kevéssel utána Vánky József (1849-1941) főreáliskolai tanár, akiről tanítványa, Balázs Béla önéletrajzában (Álmodó ifjúság, 1946) nagy szeretettel emlékezik meg, a Fürj utcában már rózsát is és gyümölcsfát is nevelt. Neki volt inasa, majd a 90-es évek elején üzlettársa Szabó István. 1896-ban önállósította magát: utóbb 1928-ban Kübekházára telepítette át faiskoláját. Két veje, Rozgonyi Géza és Iványi Aurél folytatta működését. […]

Az első szőregi kertész az Újszegedről 1901-ben kiköltöző Kovács Márton (1877-1956), a későbbi (1922-1929) községi bíró volt. Hirdetéseiben 1894-et jelölte meg kertészetének alapítási évéül.

A második Kovács József (1883-1947). Az úttörők közül fönnmaradt még Baráth János (1886-1962), Berta Sándor (1889-1965), Bódi József (1886-1970), Lengyel István (1883-1958), Móra Lajos (1886-1944), Ökrös Illés (1890-1975), Ökrös Mihály (1888-1955) és Sebők János (1881-1956) neve. […]

A földreform 1921-ben 200-400 négyszögöles parcellákat juttatott a Cserőkében szőregieknek. Ennek nyomán 1924-ben újabb raj csapott föl faiskolásnak. Ekkor lett fakertész Bányai István, Bata István, Csányi Sándor, Csöre Miklós, Dani János, Hegyközi Ferenc, Hegyközi János, Karsai Ferenc, Karsai Sándor, Kiss Menyhért, Lengyel Antal, Lengyel Mátyás, Lengyel Mihály, Ökrös János, Sebők Menyhért, Szirovicza József, Temesvári József és még sokan mások.

Néhány év múlva, 1930-ban megint újabb. csoport vágott neki az újnak. […] E harmadik rajból Szalóky Bálint István, Bálint Pál, Banda Menyhért, Baráth Ferenc, ifjabb Baráth János, Baráth József, Hajas Mihály, Szalma Kálmán és Tóth József nevét jegyezte föl.

1936-ban megalakult a Szőregi Rózsa- és Gyümölcsfa-termelők Terményértékesítő Szövetkezete, 16 taggal. Első elnöke Rozgonyi Géza, majd Kiss Menyhért, Bányai István, Kasza István, végül Bata István. 1943-ban 70.000 oltványt adtak el. 1949-ben oszlott föl.

1941-ben alakult meg a Szőregi Virág-, Rózsa- és Gyümölcsfatermelők Értékesítő Szövetkezete 42 olyan kiskertésszel, aki faiskolájának kicsinysége miatt nem kapott faiskolai engedélyt. Vezetőjük Dani János, majd Banda Menyhért volt. […]

1967-ben alakult meg Szeles Sándor elnökletével a Virág-, Dísznövény Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, amely újból föllendítette a rózsa- és rózsatőtermesztést, sőt nemzetközi hírűvé is tette.

Részlet Péter László A szőregi kertészet úttörői írásából
in.: Péter, László: Szőregi délutánok. Írások Szegedről. Budapest, 1994, Püski Kiadó

Kapcsolódó anyagok

Rózsaajánló

Pillanat-kép

muzeumok-majalisa-031