Adatkezelés

Az Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy a 120evesaszoregirozsato.hu honlap (továbbiakban: Honlap) látogatói által a Honlap használata során megadott, a Honlap üzemeltetője (Sikeres Régió Alapítvány, 6771 Szeged, Szerb u. 50/B, a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő, Adatfeldolgozó) számára hozzáférhetővé vált személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy tevékenysége során minden adatkezelés megfelel az Adatkezelési nyilatkozatban megfogalmazottaknak. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési nyilatkozatot bármikor megváltoztassa.

Az Adatkezelési nyilatkozat hatálya kizárólag a Honlap használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy annak egyes részeit a Honlapon, vagy a Honlap közvetítésével.

Személyes adatnak minősül minden azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

content-hr

Személyes adatok, adatkezelés célja, időtartama

A Honlaphoz kapcsolódó adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak, azonban a megadott adatok egy részének kezelését és esetleges továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

 

A Honlapra látogatók adatai

Az adatkezelés célja: a Szolgáltató a Honlap működésének ellenőrzése, esetleges visszaélések megelőzése és megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: 2001. évi CVIII. tv. 13/A § (3), valamint az Érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, valamint a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.

 

A Honlap független web-analitikai auditálását a Google Analytics szolgáltatása végzi. A kapcsolódó adatkezelésről részletesen a http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/ oldalakon olvashat.

A Honlap hírlevél-szolgáltatását a The Rocket Science Group MailChimp email marketing és email lista-menedzser szolgáltatása végzi. A kapcsolódó adatkezelésről részletesen a http://mailchimp.com/legal/privacy/ oldalon olvashat.

A Honlap online adományozási felületét a PayPal™ biztosítja. A kapcsolódó adatkezelésről a https://cms.paypal.com/hu/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=hu_HU oldalon olvashat.

A külső szolgáltatók az Érintett számítógépén kis adatcsomagokat (cookie) helyezhetnek el és olvashatnak vissza. Ha az Érintett böngészője visszaküld el korábban elmentett adatcsomagot, a külső szolgáltatóknak saját tartalmuk tekintetében lehetőségük van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatási adatait a korábbiakkal. Az adatcsomagokról részletesen a http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie oldalon olvashat.

 

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az Érintett neve, email címe, az üzenet tárgya, szövege, egyéb, az Érintett által megadott adat .

Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvételtől számított legfeljebb két évig.

 

Csatlakozási nyilatkozat

Az adatkezelés célja: partneri megállapodás megkötésének előkészítése.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az Érintett neve, email címe, az üzenet tárgya, szövege, egyéb, az Érintett által megadott adat .

Az adatkezelés időtartama: a nyilatkozattételtől számított legfeljebb két évig.

content-hr

További adatkezelések

Az Adatkezelési Nyilatkozatban fel nem sorolt esetekben az esetleges adatfelvételkor kerül sor az Érintett tájékoztatására.

content-hr

Az adatkezelés biztonsága, az adatok tárolása

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtételére annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel a Honlapon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Az Érintettek által megadott személyes adatok harmadik fél részére nem hozzáférhetőek. Kivételt képez a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek általi megkeresés. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben azok a pontos célt és az adatok körét megjelölik – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő adatmegőrzési helyei: székhelyén, Adatfeldolgozóinál, valamint a Padmin Bt. (szerverhosting szolgáltató) telephelyén (6100 Kiskunfélegyháza, Klapka u. 4.).

content-hr

Az Adatkezelő elérhetősége

Sikeres Régió Alapítvány
6771 Szeged, Szerb u. 50/B | 6771 Szeged, Pf.: 18
www.sikeresregio.hu | kapcsolat@sikeresregio.hu
Adószám: 18477429-1-06
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-72298/2014

Az Adatkezelő fenntartja a jogot Adatfeldolgozó(k) igénybevételére, melyről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor, jelen Adatkezelési nyilatkozat módosításával ad tájékoztatást.

content-hr

Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, törlését az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein keresztül.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

Utolsó módosítás: 2014. január 23.

Rózsaajánló

Pillanat-kép

muzeumok-majalisa-005